Avustralya Seyahat Sağlık Sigortası

Avustralya Seyahat Sağlık Sigortası

Avustralya seyahat sağlık sigortası Avustralya'ya seyahat eden Türkiye vatandaşları için yapılmaktadır. Avustralya vize başvurularında, Schengen vize başvurularında olduğu gibi sigorta gerekliliği bulunmamaktadır. Fakat turistik ziyaretlerin dışında yapılan bazı özel seyahatler için seyahat sağlık sigortası gerekmektedir. Vize alırken sigorta gerekliliği bulunmasa dahi, seyahate çıkmadan önce kişilerin seyahat sağlık sigortası yaptırmasında fayda vardır. Seyahat sigortası ile yurt dışına çıkan kişi, ülkesinden uzakta olduğu esnada aniden karşılaşma ihtimali olan riskler karşısında güvence altına alınmaktadır. Bu kapsamda, hastalık, yaralanma, kaza ya da buna benzer durumlar karşısında sigortalı kişinin gerekli giderleri karşılanarak maddi kayıp yaşaması önlenmektedir.

Seyahat sağlık sigortası Schengen ülkeleri için bir gereklilik olup, İngiltere, Amerika ya da Avustralya gibi ülkeler için bir vize gerekliliği değildir. Schengen ülkelerinin sınır kapılarında yetkili kişiler tarafından kontrol edilebilir. Bu sebeple yaptırılması gerekmektedir. Herhangi bir olumsuz durum karşısında oluşan giderler 30.000 Euro'ya kadar karşılanmaktadır. Bu teminat ise, seyahat anında yaşanan olası bir acil durum, hastalık ya da kaza gibi durumlarda devreye girmektedir.

Avustralya Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Avustralya vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası Avustralya seyahat sağlık sigortası ile pek çok açıdan benzerlik göstermektedir. Türkiye'ye seyahat edecek Avustralya vatandaşları için yapılan bu sigorta, seyahati esnasında olası bir hastalık, kaza ya da yaralanma gibi durumlar karşısında kişinin maddi kayıp yaşamasını önlemektedir. Avustralya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde amaçlarına uygun vize almaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine müracaat ederek alacakları vize için güncel evrak listesini ve seyahat sağlık sigortası gerekliliğini kontrol etmeleri gerekmektedir. Dış temsilciliklerden tarafından belirlenmiş evraklar başvurudan önce hazırlanmalı ve ibraz edilmelidir. Avustralya vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası vize başvurularında zorunlu olmasa dahi, kişinin sağlığını seyahat esnasında güvence altına almasından dolayı muhakkak yapılmalıdır.

Seyahat sağlık sigortası için Avrupa ülkeleri teminatı 30.000 Euro olarak belirlenmiştir. Sigortanın seyahat boyunca geçerli olduğundan ve konsolosluk gerekliliklerini sağladığından emin olmak için bir uzman aracılığıyla yapılmasında fayda bulunur. Sigorta süreleri 1 gün ile 1 yıl arasında süreler ile düzenlenebilir. Buna göre 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 9 ay şeklinde yapılabileceği gibi spesifik bir tarih aralığında da yapılabilir. Seyahat sağlık sigortasının seyahat tarihinden bir gün önce başlaması ve seyahat tarihinden itibaren bir gün sonra bitmesi gerekmektedir.

Avustralya Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Avustralya seyahat sağlık sigortası yapılırken kişiden bazı belge ve bilgiler istenmektedir. Bunlar; T.C. Kimlik numarası, seyahat planı (planlanan seyahat başlangıç ve bitiş tarihleri, varsa gidilecek diğer ülkeler), adres ve telefon bilgileri şeklindedir. Kişinin bilgilerinin girişinin yapılmasının ardından seyahat sağlık sigortası ücretleri belirlenmektedir. Seyahat planına ve sigorta türüne göre hesaplanan ücretlerin ödemesinin yapılmasının ardından kişinin adına poliçe düzenlenmektedir. Düzenlenen poliçe genellikle sigorta şirketinin antetli kağıdına çıktı alınmaktadır. Islak imzalı ve kaşeli olarak konsolosluğa ibraz etmesi ve seyahatte yanında bulundurması üzere kişiye teslim edilir.

Konsolosluğa ibraz edilecek poliçelerin elle düzenlenmiş olmaması gerekmektedir. Konsolosluk evrak gereklilikleri zaman zaman güncellenmektedir. Dolayısıyla güncel evrak listesi takip edilmeli ve evrakların ne şekilde hazırlanacağına dair en yeni bilginin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunun geçersiz sayılması ya da olumsuz sonuçlanması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu noktada, bir vize uzmanından yardım almakta fayda olduğunu belirtmek gerekmektedir. Vize prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmayan birinin bu süreçte danışmanlık hizmeti alması başvurunun aksamaması adına yararlı olacaktır.

Avustralya Seyahat Sağlık Sigortası Süresi Nasıl Belirlenmelidir?

Avustralya seyahat sağlık sigortasısüresini belirlerken seyahat süresini dikkate almak gerekmektedir. Seyahate çıkmadan önce yapılacak olan seyahat sağlık sigortasının seyahat tarihini tümüyle kapsaması gerekmektedir. Dolayısıyla, seyahat başlangıç tarihinden bir gün önce başlatılması ve seyahat dönüşünden bir gün sonra bitirilmesi gerekmektedir. Avustralya vize başvurusunda kişi tercihe bağlı seyahat sağlık sigortası ibraz edebilir. Fakat vize başvurusunda ibraz edilen poliçenin, başvuruda beyan edilen seyahat tarihlerini kapsaması son derece önemlidir. Konsolosluk vize başvurularındaki tüm bilgi ve beyanların birbiri ile tutarlı olması oldukça önemlidir.

Seyahat sağlık sigortası 1 gün ile 1 yıl arası süreler ile düzenlenebilmektedir. Genellikle 0 ile 75 yaş aralığında bulunan kişilere yapılsa da duruma göre üst yaş sınırı 80'e kadar çıkabilmektedir. Seyahat eden herkes adına poliçe düzenlenmesi gerekmektedir. Seyahat süresi 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay şeklinde ya da belirli bir tarih aralığında spesifik olarak düzenlenebilir. Seyahat süresini belirlerken yalnızca seyahat süresi kadar yapılmasına gerek yoktur. Kişi başka seyahatler planlıyorsa, tüm seyahatleri kapsayan bir sigorta yapılabilir.

Avustralya Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Avustralya seyahat sağlık sigortası Vize Merkezi aracılığıyla kişinin seyahat planına uygun olarak düzenlenmektedir. Kişinin uzmanlar ile yapacağı telefon görüşmeleri ya da yüz yüze görüşmeler sonucunda, bazı bilgiler ve seyahat planının aktarılması istenmektedir. Kişinin gideceği ülke ya a ülkeler doğrultusunda en uygun seyahat sağlık sigortası yapıldıktan sonra poliçe düzenlenmektedir. İşlemler online olarak gerçekleştirilmekte olup kısa sürede gerekli evraklar kişiye ıslak imza ve kaşeli olarak teslim edilmektedir. Seyahat sağlık sigortası yaptırmak için kişinin T.C kimlik numarası, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerine ve pasaport bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda bahsedilen bilgilerin girişleri yapılır ve gidilecek ülke ya da ülkelerin belirlenir. Ardından ücret hesaplaması sistem tarafından online olarak yapılmaktadır. Sigorta ücretleri hakkında sigorta yapılmadan önce kişi bilgilendirilmektedir. Başvuru sahibinin onayı ile birlikte ödemeler yapılmakta olup, işlemlerin tamamlanmasının ardından antetli kağıda poliçe düzenlenmektedir. Kişinin seyahat esnasında poliçeyi yanında bulundurması gerekmektedir. Bazı durumlarda ülkeye girişlerde sınır yetkililerine gösterilmesi gerekebilir. Seyahat sağlık sigortası teminatları nelerdir ve ücretler nasıl hesaplanır gibi konular hakkında detaylı bilgi için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Avustralya Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Avustralya seyahat sağlık sigortası işlevlerinden bahsetmek için ana teminatlarını incelemek gerekmektedir. Teminatlar yalnızca ana teminatlardan değil kişi tercihine bağlı eklenebilecek ek teminatlardan da oluşur. Ek teminatlar genellikle seyahati güvence altına alan düzenlemeler içermektedir. Ana teminatlar ise sigorta türüne göre değişiklik göstermekte olup genellikle hastalık, ölüm, kaza ya da yaralanma gibi durumlar karşısında gerekli giderlerin karşılanmasına yönelik teminatları içermektedir. Bu teminatlardan bazılarını incelemek gerekirse aşağıdaki gibi bir liste yapmak mümkündür.

 1. Tıbbi tedavi teminatı: Bu teminat ayakta ya da hastanede yatarak yapılan tedavi teminatıdır. Sigortalı kişinin aniden hastalanması ya da yaralanmasına bağlı olarak hastanede yatarak ya da ayakta yapılan tedavisi için gerekli giderleri karşılamaktadır. Teminat limitleri dahilinde, doktorun önerdiği ilaçlar, acil ilaçlar ve ameliyat masrafları ödenmektedir. Avrupa ülkelerinde teminat limiti genellikle 30.000 Euro, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde ise 50.000 USD'dir.
 2. Danışmanlık ve tıbbi bilgi teminatı: Bu teminat ile güvence altına alınan, seyahat esnasında karşılaşılan kazai nitelikte bulunan her türlü sağlık problemidir. Bu kapsamda anlaşmalı ekipler kişiye her türlü konuda bilgi ve tavsiye vermektedir. Bu danışmanlık hizmetinin içeriği ise; tanı konması ve ilaç önerilmesinin dışında kalan neredeyse her konudur. Avustralya seyahat sağlık sigortası olan kişiye uzman doktor, diş hekimi, hastane, sağlık ya da teşhis merkezleri, eczaneler ya da nöbetçi eczane isimleri, bu eczanelerin adresleri ve telefon numaraları gibi ihtiyaç duyulan her türlü konuda kişiye danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sigortalı kişi için acil bir müdahalede bulunmak gerekiyorsa, gerekli organizasyonlar sağlanmaktadır.
 3. Tıbbi nakil ya da seyahat teminatı: Ani bir şekilde gelişen hastalık ya da yaralanma gibi durumlarda devreye girmektedir. Bu durum genellikle 24 saat içerisinde müdahale edilmesi gereken acil durumlarda geçerlidir. Müdahale edilmezse tehlikeli bir durumun oluşabileceği durumlarda, kara ya da hava ambulansı ile kişinin nakli gerçekleştirilmektedir. Taburcu edildikten sonra ise kişinin ülkesine geri dönmesi için gereklilikler sağlanmaktadır.
 4. Vefat teminatı: Bu teminat sigortalı kişinin vefat etmesi halinde nakil ve defin işlemlerini kapsamaktadır.

Avustralya Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Seyahat sigortasının seyahate çıkmadan önce yapılması gerekmektedir. Birçok ülkenin vize başvurularında sigorta gerekliliği bulunur. Özellikle Schengen ülkerine yapılacak seyahat için konsolosluğa poliçe ibraz edilmesi gerekmektedir. Fakat Avustralya vizesi için sigorta şartı aranmaz. Yine de bazı kişiler tercihe bağlı Avustralya vize başvurusunda seyahat sağlık sigortasını ibraz etmek isteyebilir. Sigorta gerekliliği olmasa da yurt dışına seyahat edecek kişilerin sigorta yaptırması sağlığın, güvenliğin, seyahatin ve bütçenin güvence altına alınması açısından önem teşkil eder. Bu sebeple Avustralya vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası ile Türkiye vatandaşlarına Avustralya seyahat sağlık sigortası yapılması son derece önemlidir.

Seyahat edecek herkes için sigorta yapılması gerekmektedir. Genelde sigortalar 0 ile 75 yaş aralığındaki herkese yapılabilir. Fakat üst yaş sınırı sigorta şirketine bağlı değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda 80 yaşa kadar çıkarılabilir. Seyahat sağlık sigortası bir gün ile bir sene arasında istenilen sürede düzenlenebilir. Sürenin en az seyahati kapsamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra sık sık seyahat eden kişiler için tüm seyahatleri kapsayan daha uzun süreli bir sigorta düzenlenmesi daha avantajlı olacaktır.

Avustralya Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Seyahat sağlık sigortası fiyatı bazı unsurlara göre değişiklik göstermektedir. Bu unsurlar; planlanan seyahat süresi, gidilecek ülkeler ve konsolosluklarına bağlı sigorta şartları ve ek teminatlar şeklindedir. Seyahat sağlık sigortasının ücretini büyük ölçüde belirleyen seyahat süresidir. Seyahat süresinin uzaması ile seyahat sağlık sigortası ücretleri de artış göstermektedir. Bu gibi durumlarda yapılabilecek şey, yukarıda da bahsedildiği gibi sürekli seyahat eden kişiler için uzun süreli sigorta düzenlenmesidir. Böylelikle kısa süreli birden çok düzenlenen sigortaya göre daha uygun olacaktır.

Seyahat planına başka bir ülke dahil olacaksa, fiyatlar buna bağlı değişiklik gösterecektir. Örneğin Schengen ve Avrupa ülkeleri 30.000 Euro teminatlı sigorta zorunluluğu olduğunu belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde geçerli olan sigorta ise 50.000 USD teminatlıdır. Avustralya seyahat sağlık sigortası fiyatları teminat limitine bağlı değişebilir. Bir başka belirleyici unsur ise ek teminat eklenip eklenmediğidir. Ek teminat, seyahatin iptali, bagajın kaybedilmesi, seyahatin gecikmesi ya da bagajın gecikmesi gibi durumları güvence altına almaktadır. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda seyahat sigortası fiyatları hakkında net bir bilgi vermek mümkün değildir.

Güncel seyahat sağlık sigortası ücretleri hakkında detaylı bilgi almak bir uzmana seyahat planının aktarılması gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası teminatları göz önünde bulundurulduğunda sigorta için yapılan ödemeler oldukça uygundur. Genellikle seyahat sigortaları cüzi miktar ödeme karşılığında yapılan sigorta türleri arasında yer almaktadır.

Avustralya Covid 19 Seyahat Sigortası

Avustralya Covid 19 seyahat sigortası Avustralya seyahatinden önce yapılması gereken sigorta türleri arasında yer alır. Bu sigorta türünü diğer seyahat sigortalarından ayıran en temel unsur ise poliçede koronavirüs teminatı bulunmasıdır. Pandemi sürecinde her açıdan olumsuz etkilenen seyahatler için sigortacılık alanında da kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Vatandaşların sağlığı ve güvenliğini sağlayan bu kapsamlı uygulama, olası riskler karşısında kişiyi güvence altına almaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs riskine karşı sigorta kapsamında korunan kişinin endişeye yer vermeden güven içerisinde seyahat etmesi mümkün olmaktadır.

Kovid-19 teminatlı Avustralya yurtdışı seyahat sağlık sigortası yalnızca tıbbi tedavi teminatları ile değil, olası bir hastalık teşhisi ve karantina sürecinde kişiye her anlamda destek olmaktadır. Sigortalı kişinin ihtiyaçları ve tıbbi gereklilikler sigorta kapsamında en iyi şartlarda sağlanmaktadır. Böylelikle sağlık harcamalarının yüksek maliyetli olduğu Avustralya'da karşılaşılan sağlık problemi karşısında kişi, bütçesi sarsılmadan sağlık hizmeti alabilmektedir. Koronavirüse özel Avustralya seyahat sigortası vatandaşların ülkesinden uzakta iken gerek fiziksel gerekse mental açıdan hiçbir anlamda olumsuzluk yaşamaması adına pek çok riski güvence altına almaktadır.

En sık merak edilen konulardan biri de Avustralya Covid 19 seyahat sigortası teminatlarının ne işe yaradığıdır. Sigortanın işlevlerini aşağıdaki gibi listelemek mümkündür.

 • Sigorta, COVID 19 şüphesi taşıyan kişiye teşhis konması adına yapılan işlemleri karşılamaktadır.
 • Seyahat esnasında COVID 19 teşhisi konan kişinin hastanede yatarak ya da ayakta tedavisi sigorta kapsamında karşılanır.
 • Koronavirüse özel yurtdışı Avustralya seyahat sigortası kapsamında tedavi görüp tedavisini tamamlayan hastanın ülkesine nakli sağlanmaktadır.
 • Sigortalı kişinin ihtiyaç duyduğu her an tıbbi danışmanlık hizmeti alma hakkı vardır. Tıbbi danışmanlık hizmetinde ilaç önerilmesinin ve teşhis konmasının dışında her anlamda bilgi ve danışmanlık hizmeti yer almaktadır.
 • Seyahat esnasında COVID 19 teşhisi konan kişi karantinaya alınmış ise konaklama masrafları karşılanmaktadır.
 • Acil ilaç masrafları sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
 • Hayati risk oluşturan acil bir sağlık problemi karşısında ambulansla sağlık merkezine nakli sigorta kapsamındadır.
 • Seyahat esnasında vefat eden sigortalı kişinin cenaze nakli poliçede temin edilmektedir.